ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายธีรนัย  รักษาวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เกี่ยวกับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

director history

director duty

director vision2

director Structure2

งานบริการ

director meetingroom23

director car

director form

click hereกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) & Webmaster@kan4

Copyright © 2018. All Rights Reserved.