ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

banner sample

banner sample

banner sample

ระบบงานต่าง ๆ

banner sample

banner sample

banner sampleกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) & Webmaster@kan4

Copyright © 2018. All Rights Reserved.