Get Adobe Flash player

"พุธเข้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ มณี...

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 48/2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร...

 • "พุธเข้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 5/2562

  วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562 02:40
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น และทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น และทรงเปิดอาคาร 100...

  วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 05:03
 • พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562

  พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562

  วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 04:55
 • "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 48/2561

  วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 09:01
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี :แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ***** ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ครับ

anti2561 66

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต2

นายนิพัฒน์   มณี

ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รองผู้อำนวยการ สพป.

Chainon

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss

54

Monry 01 copy 55kan report

Obecmail

download copy sentmail copyMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc60

22

dmc report

23

25

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

ข้อมูลทั่วไป1

12 BT

12

KMKan4

11 BT

09

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

ข้อมูลทั่วไป2

plan1 copy

plan2 copy

information

คมอการปฏบตงาน

ขนตอนการใหบรการ

แบบสำรวจสถานศกษาขาดแคลน 3

 แบบประเมนมาตรการเผยแพรขอมล

วทยฐานะ

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

804338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1492
726
2218
793717
20131
42375
804338

Your IP: 52.23.192.92
2019-02-18 14:00

DSC 0117

DSC 0100

DSC 0165

 

DSC 0060

DSC 0019

DSC 0058

DSC 0015

DSC 0163

DSC 0103

DSC 0129

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ และร่วมประชุมหารือ สอบถามปัญหาในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง โดยพระราชทานพระราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานอาชีพที่มั่นคง, มีคุณธรรม และมีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และเป็นพลเมืองดี โดยมี นายอนันต์ กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายวิบูลย์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ทหาร ตำรวจ ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ

71

73

72