Get Adobe Flash player

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี...

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี...

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี...

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2562

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2562

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ มณี...

 • "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 12/2562

  วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 08:11
 • "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 11/2562

  วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 05:15
 • "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 10/2562

  วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 04:11
 • พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2562

  พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2562

  วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562 07:21
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี :แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ***** ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ครับ

anti2561 66

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต2

นายนิพัฒน์   มณี

ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รองผู้อำนวยการ สพป.

Chainon

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc60

22

dmc report

23

25

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

ข้อมูลทั่วไป1

12 BT

12

KMKan4

11 BT

09

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

ข้อมูลทั่วไป2

plan1 copy

plan2 copy

information

คมอการปฏบตงาน

ขนตอนการใหบรการ

แบบสำรวจสถานศกษาขาดแคลน 3

 แบบประเมนมาตรการเผยแพรขอมล

วทยฐานะ

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

848335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1059
1746
8530
829654
30015
34113
848335

Your IP: 34.228.55.57
2019-03-22 10:49

 Download แบบฟอร์ม

fileกลุ่มอำนวยการ

แบบใบลาพักผ่อน >> ดาวน์โหลด

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร>> ดาวน์โหลด

ใบยกเลิกวันลา>> ดาวน์โหลด

แบบใบขอรับรองวันลา>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการอยู่เวร การตรวจเวร>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตไปราชการ>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง>> ดาวน์โหลด

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ยานพาหนะ>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม>> ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการรายงานผลการฝึกอบรม>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขออนุมัติยืมเงิน>>ดาวน์โหลด

ส่งใช้เงินยืม>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถยนต์ส่วนตัว) >>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถโดยสารประจำทาง) >>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

สมุดขออนุญาตไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบยืมพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบเสร็จรับเงิน>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มบริหารงานบุคคล

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน) >>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ>>ดาวน์โหลด

แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน>>ดาวน์โหลด

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลตามสามี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ>>ดาวน์โหลด

ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีบรรจุใหม่) >>ดาวน์โหลด

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง>>ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มนโยบายและแผน

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (PDF)>>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (Word)>>ดาวน์โหลด

 

 fileกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

แบบฟอร์มขอรับข้อมูลสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (PDF)>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์(Word)>>ดาวน์โหลด

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

 

 

 

71

73

72