Get Adobe Flash player

"พุธเข้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 18/2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี...

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.09 น. นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ...

 • พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 และประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อรับชม “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

  พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 และประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อรับชม “4 ปีการศึกษา...

  วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 09:11
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ผู้บริหาร...

  วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 07:45
 • "พุธเข้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 18/2562

  วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562 09:07
 • พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562 04:53
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี :แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ***** ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ครับ

anti2561 66

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต2

นายนิพัฒน์   มณี

ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รองผู้อำนวยการ สพป.

Chainon

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc60

22

dmc report

23

25

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

ข้อมูลทั่วไป1

12 BT

12

KMKan4

11 BT

09

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

ข้อมูลทั่วไป2

plan1 copy

plan2 copy

information

คมอการปฏบตงาน

ขนตอนการใหบรการ

แบบสำรวจสถานศกษาขาดแคลน 3

 แบบประเมนมาตรการเผยแพรขอมล

วทยฐานะ

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

906239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
489
679
1168
897071
19355
27132
906239

Your IP: 3.208.22.127
2019-05-20 19:20

 Download แบบฟอร์ม

fileกลุ่มอำนวยการ

แบบใบลาพักผ่อน >> ดาวน์โหลด

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร>> ดาวน์โหลด

ใบยกเลิกวันลา>> ดาวน์โหลด

แบบใบขอรับรองวันลา>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการอยู่เวร การตรวจเวร>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตไปราชการ>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง>> ดาวน์โหลด

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ยานพาหนะ>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม>> ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการรายงานผลการฝึกอบรม>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขออนุมัติยืมเงิน>>ดาวน์โหลด

ส่งใช้เงินยืม>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถยนต์ส่วนตัว) >>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถโดยสารประจำทาง) >>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

สมุดขออนุญาตไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบยืมพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบเสร็จรับเงิน>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มบริหารงานบุคคล

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน) >>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ>>ดาวน์โหลด

แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน>>ดาวน์โหลด

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลตามสามี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ>>ดาวน์โหลด

ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีบรรจุใหม่) >>ดาวน์โหลด

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง>>ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มนโยบายและแผน

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (PDF)>>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (Word)>>ดาวน์โหลด

 

 fileกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

แบบฟอร์มขอรับข้อมูลสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (PDF)>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์(Word)>>ดาวน์โหลด

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

 

 

 

71

73

72