เข้าสู่เว็บไซต์    

คำถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายมนต์เทพ บาตรโพธิ์
รร.บ้านตรอกสะเดา
2021-08-14 21:48:32

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ธนพร พ่วงอินทร์
โรงเรียนวิสุทธรังษี
2021-08-14 21:48:20

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางไพมณี บาตรโพธิ์
รร.บ้านตรอกสะเดา
2021-08-14 21:46:02

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสุดาวรรณ สระเจา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2021-08-14 13:34:26

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวณํฐธยาน์ เบกขุนทด
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
2021-08-13 10:52:04

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
2021-08-12 21:18:36

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสมบัติ รามณี
สพป.กจ.4
2021-08-12 20:33:42

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสาคร ชูสีจันทร์
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 18:07:59

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมสอาด
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 16:59:02

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวรติพร อุ่นเพชร
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 16:44:41

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวนุจรี ตะพัง
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 16:10:46

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวณัฏฐณิชา สาติบุตร
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-12 16:09:12

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวศิกัญญา อินทร์ตา
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 14:55:25

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวอารญา ทองไพรวรรณ
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 14:52:29

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นวินดา กลั่นดี
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 14:49:21

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายธารา หอมหวล
รัฐ
2021-08-12 14:41:28

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายอภิชาติ ลำไยเสาวรส
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 14:41:24

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายพิศณุ เหลืองวิลัย
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 14:37:21

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวปานวาด หมื่นบำรุง
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 13:52:02

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางพจนา ช่วงชู
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 13:45:01

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  กนกเกศ ยะเปี้ย
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 13:42:27

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
2021-08-12 13:17:14

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางจิรวดี บุตรพุ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
2021-08-12 13:15:41

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายทวี กรายไทยสงค์
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-12 12:52:09

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-12 12:30:11

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพรทิพย์ ไทรย้อย
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 10:13:22

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวมานิดา แก้วตาสาม
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
2021-08-12 10:07:52

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวภัทรวดี พรมรักษา
รร.บ้านห้วยหวาย
2021-08-12 10:00:32

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ฉวีวรรณ อินชูกุล
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 09:57:35

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวศิริขวัญ พูลพร้าว
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 09:57:08

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจริญญา วัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 09:56:47

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ฉวีวรรรณ อินชูกุล
โรฝเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 09:55:55

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาววีรวัลย์ ปักษากนก
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 09:40:50

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายกฤษฎา หวังดี
โรงเรียนบ้านเสาหงส์
2021-08-12 09:40:12

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวแพรวพรรณราย สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-12 09:32:26

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเพ็ญณี ทำบุญ
โรงเรียนบ้านเสาหงส์
2021-08-12 07:55:35

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  วิลาวรรณ คุณพรรณ์
รร.บ้านเสาหงส์
2021-08-12 07:45:31

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาววิจิตรา จันทรังษี
โรงเรียนบ้านเสาหงส์
2021-08-12 07:39:12

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
2021-08-11 23:11:20

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบธรรม
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2021-08-11 21:54:31

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  มาลี เกิดผลหลาก
โรงเรียนบ้านหนองแกใน
2021-08-11 11:39:34

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายไพรัตน์ เชียงกา
โรงเรียนบ้านหนองแกใน
2021-08-11 08:54:51

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางพรพิมล เหมือนริด
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)
2021-08-11 08:04:16

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสุภาพ เรียนจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
2021-08-10 21:15:40

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวยุพาพร ขุนรุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านน้ำโจน
2021-08-10 10:07:49

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
-
2021-08-09 20:36:43

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวธิดารัตน์ แซ่โง้ว
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-09 14:54:26

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายเอกพงษ์ กองแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
2021-08-09 14:53:47

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวชุตินันท์ ว่องพานิช
สพป.กาญจนบุรีเขต4
2021-08-09 12:23:54

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวคชาภรณ์ พวงมาลัย
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-09 12:11:41

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายณฐภัทร แก้วกุ่ม
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-09 12:01:33

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายณัฐภัทร แก้วกุ่ม
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-09 12:01:10

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวศิรินญา บุญญาน้อย
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-09 11:41:38

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจารุณี​ ญวนรัมย์
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-09 11:40:32

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายวงศกร พ่อค้า
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-09 11:38:25

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์
โรงเรียบ้านพรหมณี
2021-08-09 09:56:35

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสุมาลี บุมี
ร.ร.บ้านหนองย่างช้าง
2021-08-08 09:27:06

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางเหรียญทอง พิมพขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จ.กาญจนบุรี
2021-08-08 09:02:13

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางปัญญา ยะสงคราม
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
2021-08-07 12:43:33

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวนฤมล ทองงาม
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
2021-08-07 09:25:10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองแกใน
2021-08-07 08:13:20

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสวนันท์ โพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านหนองรี
2021-08-06 18:43:29

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายเรืองฤทธิ์ วิชัยวงษ์
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม
2021-08-06 16:42:35

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวกัญญาภัทร โพธิ์ทอง
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม
2021-08-06 16:41:56

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเกศรินทร์ แตงหวาน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม
2021-08-06 16:41:17

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเหมภัส คำรัศมี
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม
2021-08-06 16:40:03

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจิตตรา บำรุงเขต
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-06 14:41:43

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจงลักษณ์ ขาวสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองรี
2021-08-06 14:31:42

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพรพิมล ชิมามาตร
สพป.กาญจนบุรี เจต๔
2021-08-06 14:21:29

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางพรพรรณ สุขสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองรี
2021-08-06 13:23:34

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเสาวลักษณ์ แดงงาม
โรงเรียนบ้านหนองรี
2021-08-06 13:22:36

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพรทิพย์ มากบุญ
โรงเรียนบ้านหนองรี
2021-08-06 13:10:36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางวรรณสา ปุริสา
โรงเรียนบ้านพุบอน
2021-08-06 12:22:45

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวลักษณา ถิ่นผาแดง
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
2021-08-06 10:55:44

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสุวัน ดวงจันทร์ พร้อมครอบครัว
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
2021-08-06 09:14:27

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางอำคา ดวงจันทร์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
2021-08-06 09:11:24

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางธิดารัตน์ พุทธิสาร
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-05 22:58:07

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางลำยอง จันทร์สุข
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
2021-08-05 21:30:44

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาววิมลรัตน์ หวังสุข
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
2021-08-05 10:38:51

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ปนัดดา ชีวะนอรรถ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-04 21:07:21

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นาย​เอก​พงษ์​ กอง​แก้ว​
โรงเรียน​บ้าน​หนอง​แ​สลบ​
2021-08-04 18:08:12

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางนัดดา สุคนธณี
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
2021-08-04 13:18:37

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวแก้วตา แผนสมบูรณ์
โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
2021-08-04 13:03:32

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นันทภัค อู่สุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2021-08-04 12:10:16

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพิมภา ช้างน้ำ
โรงเรียนบ้านหนองเข้
2021-08-04 11:42:21

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายพงษ์พัฒน์ แซ่ฉั่ว
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
2021-08-04 11:18:22

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวกันยารัตน์ รักอู่
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-04 11:14:43

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวมิลวรรณ พวงไทย
โรงเรียนบ้านสามยอด
2021-08-04 10:41:50

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวอรพรรณ อิสสอาด
โรงเรียนบ้านสามยอด
2021-08-04 10:40:43

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเสาวลักษณ์ เบ็ญพาด
โรงเรียนบ้านสามยอด
2021-08-04 10:40:07

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวชลธิชา บูชา
โรงเรียนบ้านสามยอด
2021-08-04 10:38:53

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กจ.4
2021-08-04 10:14:10

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  จุไลรัตน์ ซองศิริ
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)
2021-08-04 09:51:55

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวตติยาพร มงคล
สพป.กาญจนบุรี เขต4
2021-08-04 08:21:18

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจริญญา วัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
2021-08-04 07:30:12

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายเสนาะ​ เทพ​เทียน​
โรงเรียน​วัด​ใหม่​ภูมิ​เจริญ​
2021-08-04 07:02:08

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวอังคณา แซ่เตียว
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
2021-08-03 23:06:02

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ศรีทอง
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
2021-08-03 22:14:42

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายพรชัย ชุ่มชื่น
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)
2021-08-03 22:00:57

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 21:24:01

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายประจักร์ หลวงประสาร
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 18:07:12

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพัชรี เชื้อพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองเข้
2021-08-03 17:57:08

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสุภชัย ปุริสาย
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
2021-08-03 16:32:53

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  Punnada Toomdee
Bannongtadech school
2021-08-03 16:31:16

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  กีรตี บัวซ้อน
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 16:27:52

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางเบญจพร เหรา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
2021-08-03 16:25:13

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาววนิดา สรนุวัตร
โรงเรียนบ้านหนองเข้
2021-08-03 14:51:39

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวศุภนาฎ ศิริคงคา
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)
2021-08-03 14:36:10

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  เตชิต ภัทรศรีวงศ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
2021-08-03 13:55:10

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายลือนาม คิดอยู่
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
2021-08-03 13:07:10

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวขจีนุช โสมภีร์
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
2021-08-03 13:01:11

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาว​จารุณี​ ญวนรัมย์
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-03 12:31:56

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวนาฏยา สังข์เงิน
โรงเรียนบ้านลำอีซู
2021-08-03 12:30:54

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางวาสนา พ่วงทอง
รร.บ้านพุบอน
2021-08-03 12:25:52

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางกรกนก​ อ่อนคำ
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ​ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 4
2021-08-03 12:11:31

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวเดือนเพ็ญ กลับศรี
โรงเรียนบ้านหนองเข้
2021-08-03 12:03:42

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางศิริรัตน์ หมื่นหาวงษ์
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
2021-08-03 12:00:16

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายจิระศักดิ์ สงวนขีพ
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กจ. ๔
2021-08-03 12:00:15

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางพนพพร หาญกล้า
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
2021-08-03 11:57:20

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพิมภา ช้างน้ำ
โรงเรียนบ้านหนองเข้
2021-08-03 11:52:19

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจินตนา วิเศษสิงห์
รร.บ้านลำอีซู
2021-08-03 11:49:10

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวพิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 11:44:43

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายชาคิต อินทรีย์วงศ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
2021-08-03 11:44:15

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายรำลึก สนพราย
โรงเรียนบ้านช่องด่าน
2021-08-03 11:42:59

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางแพรวพรรณ มะลิวัลย์
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 11:38:07

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายพนัส​ แน่นพิมาย
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)​
2021-08-03 11:30:49

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 11:23:41

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  เจนจิรา เซี่ยงหลิว
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
2021-08-03 11:19:57

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสุรีลักษณ์ บุญกุศล
สพป.กจ.4
2021-08-03 11:13:49

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางวรางคณา แป้นเขียว
โรงเรียนบ้านรางพยอม
2021-08-03 11:10:27

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางอมรพรรณ ใจดี
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
2021-08-03 11:04:49

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางณัฐชา จันทมัด
ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)
2021-08-03 11:01:19

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางเกวิกา​ เตชะพิบูลย์ทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์​ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 4
2021-08-03 11:00:58

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายธเนศ เหมือนว้า
รร.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)
2021-08-03 10:58:41

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
2021-08-03 10:58:11

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสุดา เงินงาม
รร.เขาวงพระจันทร์
2021-08-03 10:55:33

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวชญานุศภัฒค์ อัฒจักร
โรงเรียนบ้านหนองจั่น
2021-08-03 10:53:47

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจารุวรรณ​ นิิลโภชน์
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
2021-08-03 10:53:01

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางธันย​นันท์ ​ศิริ​พันธุ์​
โรงเรียน​วัด​ทุ่ง​มะ​สัง​(มิตรภาพ​ที่​9)​
2021-08-03 10:51:28

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสมชาย คำเรียง
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
2021-08-03 10:48:46

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวสุพัตรา หนูเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
2021-08-03 10:45:06

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสุรชัย สุขเข
รร.บ้านหนองแกประชาสรรค์
2021-08-03 10:43:29

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางหทัยกาญจน์ ชงกุล
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 10:41:51

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
2021-08-03 10:36:49

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
2021-08-03 10:35:47

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวศศิธร คล้ายเจ๊ก
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด
2021-08-03 10:25:31

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายประเทือง​ แผน​สมบูรณ์​
โรงเรียน​บ้าน​ต​ลุง​เหนือ​
2021-08-03 10:19:04

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายสมพงษ์ น้อยพันธุ์
โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
2021-08-03 10:18:41

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจณิสตา จันทร์ทรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 10:12:28

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวน้อย เบ็ญพาด
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
2021-08-03 10:00:21

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวมาวะดี ศรีพลอย และครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 09:08:37

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางลมัย ปรอดโปร่ง
โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
2021-08-03 08:05:52

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายจักรกฤษ อำพันทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2021-08-03 07:36:18