Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว...

 • การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)

  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา...

  วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564 07:02
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และมีผลการเมินความสามารถด้านกา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด...

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 18:04
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 17:56
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กระทรวงศึกษาธิการ” และข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเ

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา...

  วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 07:57
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1951564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
915
1837
10172
1929037
24444
44373
1951564

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-15 16:54

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

IMAGE การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)
วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และมีผลการเมินความสามารถด้านกา
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กระทรวงศึกษาธิการ” และข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเ
วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นและโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564
วันเสาร์, 08 พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี... Read More...

form form001banner6 IQA4bulinding004itaa4

ประเทอง vichai01 โสภณ พรสวรรค นรนดร เกษรนทร001

IMAGE ...
วันพุธ, 28 เมษายน 2564
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... Read More...
IMAGE รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วันอังคาร, 19 มกราคม 2564
ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้าย... Read More...
IMAGE Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ....
วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ... Read More...
IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561   Read More...
IMAGE เว็ปไซต์เผยแพร่เอกสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศน.กฤษณา อ่อนเบา
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562
เว็ปไซต์เผยแพร่เอกสารเพื่อการศึกษา... Read More...
IMAGE แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563
รายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ก.ย. 63 รายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 ก.ย. 63... Read More...
IMAGE ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563
วันอาทิตย์, 28 มิถุนายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ  2563  ... Read More...
IMAGE งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 >> ดาวน์โหลด... Read More...
IMAGE ธกส.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ
วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ธกส.สาขาเลาขวัญ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรสังคม (csr) พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือด้วยการทาสีอาคารเรียน ปลูกผักสวนครัว... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองผือ
วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมกับได้มอบสื่อการเรียนการสอน... Read More...
IMAGE นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมห้องสมุด
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญชู  ลิ่มอติบูลย์ เจ้าของกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้มาติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง... Read More...
IMAGE ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์
วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม... Read More...

dlit58 kan1 tuifree

ข่าวการศึกษา

wed1

73

72