Get Adobe Flash player
การประชุมบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4

การประชุมบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4

          วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น....

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 ตุลาคม 2664 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  การประชุมบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 08:27
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

  วันพุธ, 13 ตุลาคม 2564 05:50
 • ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน...

  วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564 09:03
 • ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564 08:53
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2213296
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
268
1465
11506
2191334
25022
51884
2213296

Your IP: 3.238.204.31
2021-10-17 06:05

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • โครงสร้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • Q&A
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • Social Network
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี
       รอบ 6 เดือน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • E-Service
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
       บุคคล
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       การจัดหาพัสดุ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ประจำปี
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
       ประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
       มิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       ภายในหน่วยงาน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
       ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •    

  13 ตลา 2564

  13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

  .........................................................................................................

  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
  …………………………….
  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
  ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์.

  ......................................

  IMAGE การประชุมบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4
  วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564
            วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์... Read More...
  IMAGE น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
  วันพุธ, 13 ตุลาคม 2564
            วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... Read More...
  IMAGE ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
  วันที่ 12 ตุลาคม 2664 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่... Read More...
  IMAGE ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
  วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย... Read More...
  IMAGE ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
  วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เข้าพบนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี... Read More...

  form form001banner6 IQA4bulinding004itaa4

   

  ประเทอง vichai01 โสภณ พรสวรรค นรนดร เกษรนทร001

  IMAGE Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ....
  วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
  Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ... Read More...
  IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
  วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561   Read More...
  IMAGE คู่มือ Krungthai Corporate Online
  วันพุธ, 01 กันยายน 2564
    Read More...
  IMAGE แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ก.ย. 63 รายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 ก.ย. 63... Read More...
  IMAGE ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563
  วันอาทิตย์, 28 มิถุนายน 2563
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ  2563  ... Read More...

  dlit58 kan1 tuifree

  IMAGE ธกส.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ
  วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562
  วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ธกส.สาขาเลาขวัญ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรสังคม (csr) พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือด้วยการทาสีอาคารเรียน ปลูกผักสวนครัว... Read More...
  IMAGE โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองผือ
  วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมกับได้มอบสื่อการเรียนการสอน... Read More...
  IMAGE นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมห้องสมุด
  วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญชู  ลิ่มอติบูลย์ เจ้าของกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้มาติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง... Read More...
  IMAGE ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร
  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร... Read More...
  IMAGE กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์
  วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562
  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม... Read More...
  ข่าวการศึกษา

  wed1

  73

  72