Get Adobe Flash player
การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน...

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 14:14
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ...

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 14:04
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน”

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference...

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 06:21
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 05:46
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2007904
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
958
1795
10874
1984740
32242
48542
2007904

Your IP: 3.235.223.5
2021-06-18 08:15

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

IMAGE การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564
          วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.40 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ ด้วยระบบ Application ZOOM ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน”
วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564
          วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2564
วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2564... Read More...

form form001banner6 IQA4bulinding004itaa4

ประเทอง vichai01 โสภณ พรสวรรค นรนดร เกษรนทร001

IMAGE Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ....
วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ... Read More...
IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561   Read More...
IMAGE แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563
รายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ก.ย. 63 รายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 ก.ย. 63... Read More...
IMAGE ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563
วันอาทิตย์, 28 มิถุนายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ  2563  ... Read More...
IMAGE งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 >> ดาวน์โหลด... Read More...
IMAGE ธกส.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ
วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ธกส.สาขาเลาขวัญ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรสังคม (csr) พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือด้วยการทาสีอาคารเรียน ปลูกผักสวนครัว... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองผือ
วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมกับได้มอบสื่อการเรียนการสอน... Read More...
IMAGE นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมห้องสมุด
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญชู  ลิ่มอติบูลย์ เจ้าของกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้มาติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง... Read More...
IMAGE ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์
วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม... Read More...

dlit58 kan1 tuifree

ข่าวการศึกษา

wed1

73

72