นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายสัจจะ...

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวันวิสา...

 • นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่...

  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566 15:33
 • การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566

  การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4...

  วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 16:42
 • ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

  วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 16:39
 • นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่...

  วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 16:35
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผู้บริหาร สพป. กจ 4

 • ผอ.นิพนธ์
 • รองบรรพจน์
 • รองณัฐธยาน์
 • รองไตรรัตน์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การบริหารงาน

การดำเนินการ ด้านการบริหารงาน ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การบริหารงานเงินงบประมาณ

การดำเนินการ ด้านการบริหารงานเงินงบประมาณ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การบริหารและพัฒนาทรับยากรบุคคล

การดำเนินการ ด้านการบริหารและพัฒนาทรับยากรบุคคล ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการ ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การดำเนินการการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการ ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการ ด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information from donwload ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4086685
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7735
10974
18709
4037816
100334
103888
4086685

Your IP: 34.204.166.236
2023-05-29 22:57

สสส

IMAGE นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วย นางปัญญา ยะสงคราม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.... Read More...
IMAGE การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์... Read More...
IMAGE ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์... Read More...
IMAGE นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวันวิสา ศรีคูบัว พร้อมด้วย นางสาวณัฐกฤตา คชกฤษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้บริหารสถานศึกษา... Read More...
IMAGE นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวรกานต์ อินทรโสภา ประธานกลุ่มเครือข่ายสมเด็จเจริญ พร้อมด้วย นายภัสภูมิ ยะปายต๋า คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.... Read More...
IMAGE ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 11  พฤษภาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการสรรหา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
วันศุกร์, 28 เมษายน 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
วันอังคาร, 25 เมษายน 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔... Read More...
IMAGE ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทงภารศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ครั้งที่ 1
วันอังคาร, 25 เมษายน 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทงภารศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ครั้งที่ 1 รายละเอียด...   มีข้อสงสัย... Read More...
IMAGE การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านช่องด่าน
วันจันทร์, 30 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านช่องด่าน ขอแสดงความยินดีกับ1. เด็กหญิงดาวิกา ภุมรินทร์2. เด็กหญิงมณีรัตน์ สืบแจ้ง3. เด็กชายภูผา แก้วบัวดี ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ... Read More...
IMAGE การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
                       การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน... Read More...
IMAGE วันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565
นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประกอบพิธีราชสดุดี ถวายพวงมาลัยพระกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... Read More...
IMAGE กิจกรรม จิตอาสา โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565
11 พ.ย. 2565 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ พร้อมด้วยนายภิรักษ์สิทธิ์ ศศิวิริยะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนเมษายน 2566
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนเมษายน 2566 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมีนาคม 2566
วันศุกร์, 21 เมษายน 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมีนาคม 2566 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมกราคม 2566
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมกราคม 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนธันวาคม 2565
วันพุธ, 04 มกราคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนธันวาคม 2565   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565
วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2565
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565 Read More...

แบนเนอร 2

ผลงาน สอ นวตกรรมผลงาน E book ของครในสงกด สพป.กาญจนบร เขต 4

IMAGE แผนผังและแผนที่การรับสมัครสอบ : สอบครูผู้ช่วย 2566
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
แผนผังการรับสมัครสอบ : สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนที่... Read More...
IMAGE ตัวอย่างใบสมัครสอบแข่งขัน : สอบครูผู้ช่วย 2566
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
ตัวอย่างใบสมัครสอบแข่งขัน : สอบครูผู้ช่วย 2566 Read More...
IMAGE หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขัน : สอบครูผู้ช่วย 2566
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขัน :... Read More...
IMAGE การสอบครูผู้ช่วย ปี 2566
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร... Read More...
IMAGE แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2566
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      -... Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)... Read More...
IMAGE รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   Read More...
IMAGE วันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566
วันฉัตรมงคล... Read More...
IMAGE แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อม
วันอังคาร, 20 กันยายน 2565
ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8imFN3Gw3KzuMr3_1M8znl_JfywDl0YIPBy2DPpx_rSalg/viewform Read More...
IMAGE แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ด้าน
วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2565
Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์
วันพุธ, 27 เมษายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมโอกาสฯ “พาน้องกลับมาเรียน”
วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลมีเดียกลาง (Kan4 Cloud) ผ่านระบบ Next Cloud
วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2566
วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โหลดเกียรติบัตรการอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 2565
ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม... Read More...
IMAGE Download File Kan4 Excellence
วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
Read More...
IMAGE ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss
วันพุธ, 14 กันยายน 2565
ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss     ดาวโหลดได้ที่นี่   Read More...

form form001formmas02banner6 IQA4bulinding004itaa4

1.1

หลกเกณฑ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

dlit58 kan1 tuifree

wed1