รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0005

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0002

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0003

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0012

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0007

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0014

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0010

รร.บานเขานางสางหว ๑๙๐๗๑๐ 0011

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น นายอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการค่ายเกษตรศาสตร์รวมใจ ครั้งที่ 16 โดยมีคณะนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 87 คน ร่วมกันจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรือนแพะ ทำแปลงเกษตร และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนสัมมาชีพชุมชนบ้านเขานางสางหัว