Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษ อำพันทอง...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:47
 • การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

  การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:32
 • การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:24
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 10:18
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2232980
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1968
1767
9939
2213028
44706
51884
2232980

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-28 18:29

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0076

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0075

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0019

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0024

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0025

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0006

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0016

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0013

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0039

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0060

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0070

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน)ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมของเราให้นักเรียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ทำวัตรเช้า ชมวีดิทัศประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร,การปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังบรรยายจุดประสงค์การทำสมาธิ อิริยาบถ4 ,บริกรรม ประโยชน์ของสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ สมาธิกับการเรียน , สันทนาการนิทานธรรมะเรื่องนกกระจาบ เรื่องรอยตะปู เรื่องชีวิตนกอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดลักขี 5 จบ สวดมนต์ทำวัตรเย็น มีการตอบคำถามเพื่อรับรางวัล

wed1

73

72