Get Adobe Flash player
การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:20
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน...

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:15
 • การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:09
 • ครู กาญจน์ 4 ถอดบทเรียน มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา

  ครู กาญจน์ 4 ถอดบทเรียน มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:05
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Orakza2Odeantang2

Onhouse2

Oeducation

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1839193
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
632
1956
14065
1814969
13250
44841
1839193

Your IP: 3.238.186.43
2021-03-07 20:09

ZX1ZX4

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายจักรกฤษ อำพันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่มีฐานะยากจนในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 คน 2 ครอบครัว ได้แก่ เด็กหญิงภัทราพร โพธิ์ทอง (น้องพลอย) เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิ์ทอง (น้องปิ่น) และเด็กหญิงพรกนก ชูเลิศ (น้องใบเตย) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุไก่กระดูกดำและไก่พื้นบ้าน รวมทั้งสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ เพื่อนำมาบริโภค และเสริมรายได้ในครอบครัว

ZX2

เด็กหญิงภัทราพร โพธิ์ทอง (น้องพลอย) เล่าว่า หนูรู้สึกดีใจมาก หนูได้นำไก่มาเลี้ยงและขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว หนูแบ่งเงินจากการขายไก่ เอาไปโรงเรียน ซื้ออาหารไก่ และออมไว้ส่วนหนึ่ง

ZX3

นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบโอกาส ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน ทั้ง 2 ครอบครัว ให้มีอาชีพและรายได้ในการเลี้ยงชีพ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จะเข้ามาดูแล และติดตามนักเรียนอย่างเต็มที่

ZX5

นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กล่าวว่า นับว่าเป็นความโชคดีของนักเรียน ทั้ง 3 คน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนมีฐานะยากจน ครอบครัวมีปัญหา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้เข้าไปดูแล และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

ZX6

wed1

73

72