Get Adobe Flash player
การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:20
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน...

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:15
 • การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:09
 • ครู กาญจน์ 4 ถอดบทเรียน มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา

  ครู กาญจน์ 4 ถอดบทเรียน มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:05
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Orakza2Odeantang2

Onhouse2

Oeducation

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1839241
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
680
1956
14113
1814969
13298
44841
1839241

Your IP: 3.238.186.43
2021-03-07 20:57

       CW1

       วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย นายสมยศ นาคพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุ่ม นางธนิตดา กล้วยเครือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางขาม นายชณสุธน คงบางพระ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านรางขาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางกายที่ดี โดยมีอาการติดเชื้อราตามร่างกายและศีรษะ ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมาก ณ หมู่ 8 บ้านรางขาม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

CW2

CW3

นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ในนามประธานคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาล พร้อมสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้น และรับเรื่องเพื่อรายงานส่งต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมรายงาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อโปรดทราบต่อไป

CW4

ทั้งนี้ นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนเก่ง ดี มีความสุขนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้หากนักเรียนยังมีสุขภาวะทางกายไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยเหลือให้นักเรียนมีร่างกายปกติสมบูรณ์ก่อนคุณภาพจึงจะเกิด

wed1

73

72