Get Adobe Flash player
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชญาดา อ่อนทิ่มวงศ์ ภรรยา ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชญาดา อ่อนทิ่มวงศ์ ภรรยา ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว...

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:48
 • การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ...

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:40
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์...

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:35
 • สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2564

  สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2564

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:27
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1900434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1024
748
3742
1887208
17687
56804
1900434

Your IP: 3.234.221.162
2021-04-14 20:50

FW1

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายจักรกฤษ อำพันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย นายประเทือง แผนสมบูรณ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ นายสุรชัย สุขเข ตัวแทนนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการสถานศึกษา นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 9 โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. , คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ , นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และศึกษานิเทศก์ ที่ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนำร่อง ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

FW2

          นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย กล่าวว่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทำพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และอำเภอเลาขวัญ โดยมีการกำหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน และได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยให้เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก ซึ่งได้กำหนดโรงเรียนเครือข่ายไว้ 9 โรงเรียนเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 ตำบลจาก 6 ตำบลด้วยกัน ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยมีนักเรียนจำนวน 826 คน เป็นนักเรียนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการจากตำบลต่าง ๆ และอำเภอข้างเคียงอย่างห้วยกระเจา ซึ่งสังกัดอยู่ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2

FW3

          ต่อมา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หลังจากนั้นโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยได้วางแผนเป็นแผนแม่บทด้านกายภาพต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบถึงแนวทาง วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมเสนอขอตั้งงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน 2 ประเด็น คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งเน้นในระดับปฐมวัยเป็นลำดับแรก และพัฒนาระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน ชุมชน และผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน และขอชื่นชมการดำเนินงานของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ที่มีการจัดประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

FW4

FW5

wed1

73

72