Get Adobe Flash player
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชญาดา อ่อนทิ่มวงศ์ ภรรยา ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชญาดา อ่อนทิ่มวงศ์ ภรรยา ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว...

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:48
 • การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ...

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:40
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์...

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:35
 • สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2564

  สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2564

  วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 15:27
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1900328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
918
748
3636
1887208
17581
56804
1900328

Your IP: 3.234.221.162
2021-04-14 19:46

IG1

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.40 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบโล่รางวัลครูสอนดี และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

 IG2

          สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี จึงได้พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนมาโดยตลอด เช่น การพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) เน้นกระบวนการสอนแบบ Communicative Approach การสอนแบบ Phonics เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการใช้สื่อเกม และเพลง เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และน่าสนใจ ซึ่งเป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีพื้นฐานทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน นำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันท่วงทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

IG3

          นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็น 200 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น

 IG5

          ทั้งนี้ มีนายโสภณ บุญเรืองรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง นายชลธิศ ศรม่วงพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ และนายวรวุฒิ บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านน้ำโจน เป็นวิทยากรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้

IG4

wed1

73

72