Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว...

 • การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)

  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา...

  วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564 07:02
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และมีผลการเมินความสามารถด้านกา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด...

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 18:04
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 17:56
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กระทรวงศึกษาธิการ” และข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเ

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา...

  วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 07:57
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1951614
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
965
1837
10222
1929037
24494
44373
1951614

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-15 18:16

XH1

          วันที่ 19 เมษายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นางแพรวพรรณ มะลิวัลย์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพัฒนะพิชัย โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. พิจารณาออกใบอนุญาตขอใช้เสียงตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2. ขอความร่วมมือการจัดงานบวช งานแต่งงาน ในพื้นที่ ให้งด ชะลอ หรือเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

3. หากไม่สามารถเลื่อนการจัดงานได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

- ห้ามมีดนตรี/รถแห่/แตรวง

- งดการดื่มสุรา

- โต๊ะจีนให้เหลือ 4 – 5 คน ต่อโต๊ะ

- กำหนดทางเข้า – ออก ทางเดียว

- จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์

- ห้ามคนร่วมงานเกินกว่า 50 คน

- จัดทำ QR Code ไทยชนะ/หมอชนะ หรือให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์

4. กำกับ ดูแล สถานประกอบการในพื้นที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 20 อย่างเคร่งครัด

5. งดการเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยกเว้นมีความจำเป็น

6. ให้ตลาด ดำเนินการตามมาตรการ D – M – H – T – T ซึ่งอำเภอได้ให้ อปท.ทุกแห่งแจ้งผู้ประกอบการตลาดเข้าร่วมประชุมเพื่อเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย

XH2

XH3

wed1

73

72