Get Adobe Flash player
การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน...

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 14:14
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ...

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 14:04
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน”

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference...

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 06:21
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 05:46
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2007959
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1013
1795
10929
1984740
32297
48542
2007959

Your IP: 3.235.223.5
2021-06-18 08:40

JO1

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการจัดทำผลงานฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการจัดทำผลงานเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติต่อวงการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

JO2

JO3

wed1

73

72