NK1

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก รางวัล “โครงการครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

NK2

NK3

NK4