NL1

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลหนองปลิง ณ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก โดยมีนายมนัส เมืองนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก และคณะครูให้การต้อนรับ

NL2

NL3

NL4