NN1

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรวมพลังแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 โดยนายสุภชัย ปุริสาย ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

NN2

NN3

NN4