PT11

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
PT17
PT5
PT4
PT7