RJ1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางบุปผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง โรงเรียนบ้านหนองปลิง และโรงเรียนบ้านพรหมณี อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

RJ2

RJ3

RJ4

Thank You : Image : ศน.กฤษณา อ่อนเบา #โรงเรียนบ้านหนองมะสัง #โรงเรียนบ้านหนองปลิง #โรงเรียนบ้านพรหมณี

#กาญจนบุรีเขต4 #Kan4 #กาญจนบุรี