Get Adobe Flash player
การประชุมพิจารณางบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ครั้งที่ 1/2564

การประชุมพิจารณางบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช...

  วันอาทิตย์, 05 ธันวาคม 2564 14:42
 • สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

  สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ...

  วันอาทิตย์, 05 ธันวาคม 2564 14:36
 • การประชุมพิจารณางบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมพิจารณางบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ครั้งที่ 1/2564

  วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 02:55
 • ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On – Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On –...

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 15:52
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ. New

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 3 New

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amsshrms54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2295959
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
771
821
11768
2272138
7472
50287
2295959

Your IP: 54.198.139.112
2021-12-05 23:12

RL1

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 น.ส.สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และน.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านรางพยอม และโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้มอบพัดลมและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 RL2

          นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ทดสอบทักษะการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล และได้เน้นย้ำผู้บริหาร และคณะครู เกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยให้บูรณาการการอ่านออกเขียนได้ในทุกรายวิชา เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่แปลกใหม่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องมากยิ่งขึ้น

RL3

RL4

wed1

73

72