Get Adobe Flash player
 • กาญจน์ 4 รุกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์) ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด

  กาญจน์ 4 รุกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5...

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:22
 • การประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

  การประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:19
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือนมกราคม 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือนมกราคม 2565

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:15
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 3

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:11
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ. New

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 3 New

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amsshrms54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2375974
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
204
1723
4109
2356674
43702
43785
2375974

Your IP: 107.21.85.250
2022-01-25 01:11

SK1

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางบุปผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On – Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ โรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านหนองกร่าง และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จังหวัดกาญจนบุรี

SK2

ทั้งนี้นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้กับผู้บริหาร คณะครูได้รับทราบ รวมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียน และได้ชื่นชมการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบพัดลมและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายด้านการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

SK3

SK4

SK5

wed1

73

72