013

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธานเปิดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 4