70412278 2412901738972602 835850822494453760 n

69799554 2412898025639640 3296980977045209088 n

69861472 2412902388972537 5204286622174019584 n

69875002 2412902985639144 7201826008318607360 n

69943302 2412899455639497 6301258532708679680 n

69310674 2412899622306147 8240469140532363264 n

69968555 2412901655639277 4782120207747383296 n

70231659 2412897842306325 2133046995902791680 n70388941 2412899902306119 8593442304675545088 n

69968555 2412901655639277 4782120207747383296 n

70127302 2412900542306055 3180263832027136000 n

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายกำพล บุตรพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสถานศึกษา และนายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9) คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน ดังนี้ 1. นายพงษ์ศักด์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 2. นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง และ 3. นางสาวธิดา ลือวันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์