สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง

ภาพนง1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง 1,2,3,4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง สพฐ. ประธาน Cluster ส่วนกลาง Cluster 1-4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

12

34

336