Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว...

 • การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)

  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา...

  วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564 07:02
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และมีผลการเมินความสามารถด้านกา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด...

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 18:04
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 17:56
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กระทรวงศึกษาธิการ” และข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเ

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา...

  วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 07:57
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1951550
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
901
1837
10158
1929037
24430
44373
1951550

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-15 16:26

กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโอกาสให้นักเรียน ผ่านอาชีพผู้ปกครอง

S 10043426

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทองรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ และครูประจำชั้นของนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ เพื่อมอบโรงเลี้ยงไก่ให้แก่ 2 ครอบครัว

S 10043422

ครอบครัวแรก เป็นครอบครัวของนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล 3

ครอบครัวที่สอง เป็นครอบครัวของนักเรียนหญิง 2 คน เป็นนักเรียนชั้น ป.2 และ นักเรียน ชั้น ป.6 

S 10043427

สำหรับการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้ปกครองมีอาชีพเสริมด้วยการสร้างโรงเลี้ยงไก่ โดยตั้งชื่อว่า "โรงไก่ ใบเตย" และ "โรงไก่ พลอย & ปิ่น" ตามชื่อของนักเรียน พร้อมทั้งจัดหาไก่และอาหาร และสอนวิธีการเลี้ยงเพื่อให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองในอนาคตต่อไป 

S 10043418

สำหรับการสร้างรายได้และอาชีพโดยผู้ได้รับเป็นคนเลือกเองตามความถนัดและสามารถดำเนินการได้อย่างไม่เป็นภาระเป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ผ่านความรับผิดชอบของครอบครัว และการอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคม นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือทั้งสองครอบครัวนี้ เป็นการช่วยดูแล ป้องกันภัยไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาในภายหลัง เนื่องจากนักเรียนทั้ง 3 คนเป็นเด็กนักเรียนหญิง และต้องอยู่ตามลำพัง เนื่องจากผู้ปกครองจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นอีกงานสำคัญของนโยบายของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยกับนักเรียนในงานศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศดพ.) 

 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการและคณะครู ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียน และการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

wed1

73

72