119972614 2735651823364257 2438286053900924761 o

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์  มณี ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป. กาญจบุรี เขต 4 เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายสุวรรณ  มังบู่แว่น รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

120128762 2735650843364355 4106510169168510341 o120100247 2735650753364364 8979637367954199198 o

119910899 2735651333364306 8002872358023424830 o

119893161 2735651703364269 6865255062148609895 o119971517 2735651413364298 9037394337942948053 o

120062726 2735651496697623 2476380963026982362 o

119971517 2735651413364298 9037394337942948053 o119971517 2735651476697625 8952410239241882551 o

120184873 2735650750031031 6001981433093340193 o

120143669 2735651180030988 2010721769098150055 o

120133608 2735650663364373 1079627462048997720 o

120131311 2735650676697705 1998988959767892882 o

120084671 2735651316697641 553629615922926591 o

120084352 2735651536697619 6652296729247602298 o

119893663 2735651700030936 6138273398500830268 o

119907007 2735651643364275 5343603655705877776 o

119920326 2735650876697685 5005937532190061453 o

119969208 2735650853364354 1273211498838231141 o

119915435 2735651573364282 6086987669910766951 o

120219909 2735650763364363 6529086323765929230 o