Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา...

 • ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่มีฐานะยากจนในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

  ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ....

  วันพุธ, 20 มกราคม 2564 14:32
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564...

  วันอังคาร, 19 มกราคม 2564 02:41
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี...

  วันอังคาร, 19 มกราคม 2564 02:32
 • การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ coding

  การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง...

  วันจันทร์, 18 มกราคม 2564 03:46
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Orakza2Odeantang2

Onhouse2

Oeducation

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1766710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
1394
7724
1746749
31106
63090
1766710

Your IP: 3.239.236.140
2021-01-22 00:28

KX1

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องน้ำ “ปั้นบุญร่วมใจ สร้างให้นักเรียน” จากคณะปั้นบุญร่วมใจ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 820,000 บาท โดยมีนายวันชัย ศรีวงศ์ญาติดี นายอำเภอบ่อพลอย นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมในพิธีรับมอบห้องน้ำ

KX2

นายไพฑูรย์ เซี่ยงจ๊ง ผู้ริเริ่มก่อสร้างห้องน้ำ “ปั้นบุญร่วมใจ สร้างให้นักเรียน” ชาวอำเภอบ่อพลอย กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การสร้างคนดี มีคุณภาพเกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจ การอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ เราจะได้เห็นคุณภาพนักเรียนที่จะมาช่วยเราต่อยอดในสังคม

KX5

ด้านนายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะปั้นบุญร่วมใจทุกท่านที่ได้มาสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นี่คือผลผลิตของการศึกษาที่ดี เป้าหมายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือ เก่ง ดี และมีความสุข สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทั้งนี้ นายวันชัย ศรีวงศ์ญาติดี นายอำเภอบ่อพลอย และนางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

KX4

อย่างไรก็ตาม พิธีรับมอบห้องน้ำ “ปั้นบุญร่วมใจ สร้างให้นักเรียน” ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ร่วมงาน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจุดต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

wed1

73

72