Get Adobe Flash player
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 08:28
 • ต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 03:46
 • ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

  ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

  วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 02:42
 • ออกเยี่ยมโรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียน

  ออกเยี่ยมโรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียน

  วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 10:13
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี :แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ***** ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ครับ

anti2561 66

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต2

นายนิพัฒน์   มณี

ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ita007

รองผู้อำนวยการ สพป.

Chainon

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

ข้อมูลทั่วไป

12 BT

12

KMKan4

11 BT

09

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

E-Service

mm8mm2 4mm4

mm9mm5mm6

mm10

 

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1175211
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1475
2403
11762
1152278
25302
40181
1175211

Your IP: 35.172.111.215
2019-11-15 08:34

 Download แบบฟอร์ม

fileกลุ่มอำนวยการ

แบบใบลาพักผ่อน >> ดาวน์โหลด

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร>> ดาวน์โหลด

ใบยกเลิกวันลา>> ดาวน์โหลด

แบบใบขอรับรองวันลา>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการอยู่เวร การตรวจเวร>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตไปราชการ>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง>> ดาวน์โหลด

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ยานพาหนะ>> ดาวน์โหลด

ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม>> ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการรายงานผลการฝึกอบรม>>ดาวน์โหลด

แบบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอหนังสือรับรอง>>ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม>>ดาวน์โหลด


 fileกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขออนุมัติยืมเงิน>>ดาวน์โหลด

ส่งใช้เงินยืม>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถยนต์ส่วนตัว) >>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถโดยสารประจำทาง) >>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

สมุดขออนุญาตไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบยืมพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบเสร็จรับเงิน>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร>>ดาวน์โหลด

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มบริหารงานบุคคล

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน) >>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ>>ดาวน์โหลด

แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน>>ดาวน์โหลด

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลตามสามี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ>>ดาวน์โหลด

ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีบรรจุใหม่) >>ดาวน์โหลด

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง>>ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ>>ดาวน์โหลด

 fileกลุ่มนโยบายและแผน

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (PDF)>>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (Word)>>ดาวน์โหลด

 

 fileกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

แบบฟอร์มขอรับข้อมูลสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (PDF)>>ดาวน์โหลด

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานและโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนฯ>>ดาวน์โหลด

 

 

 

fileกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา>>ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบิัตการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 >>ดาวน์โหลด

รายชื่อครูที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online ปี 2562>>ดาวน์โหลด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ>>ดาวน์โหลด

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู>>ดาวน์โหลด

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ>>ดาวน์โหลด

คู่มือระบบ TEPE Online>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ>>ดาวน์โหลด

แบบขอไปศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท>>ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน TEPE Online แต่ละสิทธ์>>ดาวน์โหลด

 

wed1

73

72