การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพิเคชั่น ZOOM...

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 08:07
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:54
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 13/2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:50
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:41
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ. New

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amsssmsskan4mail kan4chrms54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

รมว

ศธ65

ศธ66

สพฐ64 65

สพฐ66

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2536235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1149
1959
8654
2516769
36178
28200
2536235

Your IP: 18.232.52.135
2022-05-26 11:00

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • โครงสร้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • Q&A
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • Social Network
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี
       รอบ 6 เดือน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • E-Service
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
       บุคคล
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       การจัดหาพัสดุ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ประจำปี
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
       ประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
       มิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       ภายในหน่วยงาน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
       ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •    

  wed1

  73

  72