Get Adobe Flash player

"พุธเข้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 27/2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี...

ประชุมสิทธิประโยชน์และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ปี 2562

ประชุมสิทธิประโยชน์และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร...

นายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster3 ตรวจเยี่ยม สพป.กจ.4

นายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster3 ตรวจเยี่ยม สพป.กจ.4

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster3...

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...

 • "พุธเข้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 27/2562

  วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 05:00
 • ประชุมสิทธิประโยชน์และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ปี 2562

  ประชุมสิทธิประโยชน์และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ปี 2562

  วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 04:45
 • นายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster3 ตรวจเยี่ยม สพป.กจ.4

  นายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster3 ตรวจเยี่ยม สพป.กจ.4

  วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 03:51
 • ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

  ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

  วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562 10:29
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี :แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ***** ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ครับ

anti2561 66

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต2

นายนิพัฒน์   มณี

ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รองผู้อำนวยการ สพป.

Chainon

 

ita007

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

ข้อมูลทั่วไป

12 BT

12

KMKan4

11 BT

09

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

E-Service

mm8mm2 4mm4

mm9mm5mm6

mm10

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

996807
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
446
583
2940
980794
27728
45131
996807

Your IP: 107.23.37.199
2019-07-17 16:21

oie4

oit4

 กฎหมาย (กลุ่มกฎหมายและคดี)
f01กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
f01กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
f01พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าช้านราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
f01พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
f01พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 กฎหมาย/ระเบียบการเงินการคลัง
f01พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
f01ระเบียบการเงินการคลัง
    f002ระเบียบการเบิกจ่าย
    f002ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    f002ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
    f002ค่าเช่าบ้าน
    f002ค่ารักษาพยาบาล
    f002ค่าการศึกษาบุตร 
    f002กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน 
    f002การจัดซื้อจัดจ้าง
    f002ค่าสาธารณูปโภค
    f002การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)
    f002เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค 
f01กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    f002เงินอุดหนุน

71

73

72