ประเทอง2

สายผู้บริหารสถานศึกษา
นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
1. ชื่อรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
2. ชื่อรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล“พระพฤหัสบดี”ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทหน่วยงาน

  • รายละเอียดรางวัล "คุรุสดุดี" >>Download
  • รายละเอียดรางวัล "พระพฤหัสบดี">>Download