196024196027

สายผู้บริหารสถานศึกษา
นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
1. ชื่อรางวัล ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
2. ชื่อรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2562
3. ชื่อรางวัล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

  • รายละเอียดรางวัล "เจ้าฟ้ามหาจักรี" >> Download