ครพรสวรรคคร พรสวรรค 011ครพรสวรรค 01คร พรสวรรค 02

สายครูผู้สอน
นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
1. ชื่อรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
2. ชื่อรางวัล ผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

  • รายละเอียดรางวัล " ครูดีในดีในดวงใจ " >> Download