Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 15/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 15/2564

  วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2564

          วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย...

การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร...

 • การประชุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอบ่อพลอย

  การประชุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2...

  วันพุธ, 22 กันยายน 2564 11:56
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 15/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 15/2564

  วันพุธ, 22 กันยายน 2564 11:51
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2564

  วันพุธ, 22 กันยายน 2564 11:46
 • การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

  การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

  วันพุธ, 22 กันยายน 2564 11:39
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ.เขต 1

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2184141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1683
2547
5701
2168727
47751
55270
2184141

Your IP: 3.230.144.31
2021-09-28 22:20

fileกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบแจ้งความต้องการวิชาเอก>>ดาวน์โหลด New

แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอมีบัตร(บำนาญ)ข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอมีบัตรลูกจ้างประจำ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอมีบัตร(บำนาญ-ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน)>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายครู>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง(เงินเดือน)>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ>>ดาวน์โหลด

แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน>>ดาวน์โหลด

ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีบรรจุใหม่) >>ดาวน์โหลด

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง>>ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอการพัฒนาครูฯ>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอปรับวุฒิใหม่ ปี 59>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลตามสามี>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติและ ก.พ.7>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ>>ดาวน์โหลด New

แบบฟอร์มลูกจ้างประจำขอลาออก>>ดาวน์โหลด

แบบหนังสือแจงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย>>ดาวน์โหลด

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด>>ดาวน์โหลด

wed1

73

72