boss002

การรายงานผลการดำเนินงานกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กอนุบาล 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดย​ นายนิ​พัฒน์​ มณี​ ตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​4