นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายสัจจะ...

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวันวิสา...

 • นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่...

  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566 15:33
 • การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 12/2566

  การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4...

  วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 16:42
 • ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

  วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 16:39
 • นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่...

  วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 16:35
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information from donwload ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4086469
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7519
10974
18493
4037816
100118
103888
4086469

Your IP: 34.204.166.236
2023-05-29 21:57

การเงิน การบัญชี และระบบ GFMS (KTB)

ลำดับ วันที่ เลที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 6/7/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ  ไฟล์
   2 1/9/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงิน และรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ไฟล์
   3 7/9/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 การสมัครเข้าใช้ บริการระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์ 
   4 9/9/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์
   5 13/09/2559   ที่ กค 0414.3/ว 362 แนวปฏิบัติในการ บันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์
   6  22/09/2559  ที่ กค 0409.3/ว 374 แนวการตรวจสอบ ภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
   7  10/10/2559  ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399 แนวปฏิบัติทาง บัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ไฟล์
   8 17/10/2559   ที่ กค 0414.3/ว 405 วิธีการเรียก รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS  ไฟล์
   9 31/07/2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)  ไฟล์
   10 5/09/2560   ที่ กค 0409.3/ว 338 แนวทางการตรวจ สอบภายในสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แลแนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ  ไฟล์
   11 15/11/2560   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178 การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม  ไฟล์
   12 11/01/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และนำเงินส่งคลัง  ไฟล์
   13 6/02/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 65 ซ้อมความเข้าใจ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
   14 19/03/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 146 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
   15 17/08/2561   ที่ กค 0410.3/ว 364 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS  ไฟล์
16 28/9/2561     ที่ กค 0402.2/ว 100 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์ 
  17 5/10/2561     ที่ กค 0414.3/ว 456 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์
  18  22/10/2561    ที่ กค 0410.3/ว 471 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

wed1