298285408 145864421406718 8465237895647146516 n

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือน สิงหาคม 2565
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใส รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
Thank You
: Wanida
#กาญจนบุรีเขต4 #Kan4 #กาญจนบุรี
297960574 145864294740064 8615129425663588591 n
298259072 145869431406217 354513633593851878 n
298416388 145869731406187 6640007650670305636 n
298012945 145864478073379 494924276218047796 n
298088114 145871934739300 5651192670622797897 n
298151667 145869711406189 7391335364115590721 n
298071778 145869294739564 1856659377829139836 n
298192055 145864304740063 7036838777887892613 n
298572460 145864318073395 1797163226812729119 n
298343637 145864334740060 8814338213919986059 n
298024276 145869418072885 2276242998243331991 n
297997605 145864371406723 1584407942810686431 n
298375166 145869664739527 2055978860137193872 n
298034518 145869658072861 1021975654948561035 n
298226890 145864324740061 2224903435756591708 n
298393652 145864438073383 1096917926899310276 n
298403869 145864341406726 3189861942296906862 n
298212296 145871941405966 3848879779524586785 n