305451956 151661604160333 271671225230601732 n

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
Thank you
: Image : วนิดา เขียวแก้ว
#กาญจนบุรีเขต4 #Kan4 #กาญจนบุรี
305613860 151661740826986 7683823599136634023 n
305199720 151661720826988 2048114916792733610 n
305300555 151661784160315 2649917851310176723 n
304963801 151661767493650 1343750132306984974 n
305702726 151661790826981 5022824036792533736 n