การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 5/2565

การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 5/2565

การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือน สิงหาคม...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ...

 • การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 5/2565

  การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 5/2565

  วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 13:37
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

  วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 13:27
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือน สิงหาคม 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือน สิงหาคม 2565

  วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 12:49
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ...

  วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 12:33
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

E-Service 65

รปภาพ1 รปภาพ2 รปภาพ3 รปภาพ4 รปภาพ5 รปภาพ6 รปภาพ7 รปภาพ8 รปภาพ9 รปภาพ10 รปภาพ11 รปภาพ12 รปภาพ13 รปภาพ15 รปภาพ16 รปภาพ17 รปภาพ18 รปภาพ19 รปภาพ20 รปภาพ1 รปภาพ4 รปภาพ2 รปภาพ3

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

กลมอำเภอบอพลอย 210 65px234

Login Form

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

รมว

ศธ65

ศธ66

สพฐ64 65

สพฐ66

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

หมวดหมู่ทั่วไป

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

3062338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1787
2412
21356
3019537
40099
389587
3062338

Your IP: 3.235.140.84
2022-08-13 14:12

วารสารโรงเรยนอนบาลวดเลาขวญ มถนายน

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศึกษานิเทศก์ได้ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สพป.กจ.4 นเทศเปดเรยน ลว.7665 ๒๒๐๖๒๕

สพป 2.กจ.4 นเทศเปดเรยน ลว.7665 ๒๒๐๖๒๕

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อให้นักเรียนเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีแด่บูรพาจารย์ รำลึกในพระคุณของครู และเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

ไหวคร65ลว.9665 ๒๒๐๖๒๕

ไหวคร65ลว 1.9665 ๒๒๐๖๒๕

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันผู้ประสบภัย

ทางน้ำ ณ เทศบาลเลาขวัญ

โครงการอบรมปองกนผประสบภยทางนำ ลว 0.9665

โครงการอบรมปองกนผประสบภยทางนำ ลว.9665

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกความรักชาติให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทหารจดกจกรรมเทดทนสถาบน ลว.10665 ๒๒๐๖๒๕

ทหารจดกจกรรมเทดทนสถาบน ลว 0.10665 ๒๒๐๖๒๕

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ตอตานยาเสพตด ลว.240665 ๒๒๐๖๒๕

ตอตานยาเสพตด ลว 0.240665 ๒๒๐๖๒๕

วนสนทรภ ลว 0.24665 ๒๒๐๖๒๕

วนสนทรภ ลว.24665 ๒๒๐๖๒๖

วนสนทรภ ลว.24665 ๒๒๐๖๒๕

 

wed1

73

72