ร่วมงานนิทรรศการ

ร่วมงานนิทรรศการ "งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ภาคกลางเเละภาคตะวันออก

วันที่ 17 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้ นายบรรพจน์...

การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • ร่วมงานนิทรรศการ

  ร่วมงานนิทรรศการ "งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ภาคกลางเเละภาคตะวันออก

  วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566 17:28
 • ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองโสน ในการจัดนิทรรศการ

  ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองโสน ในการจัดนิทรรศการ...

  วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566 17:24
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2566

  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ...

  วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566 17:21
 • การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)...

  วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566 17:17
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

การเปดเผยขอมลสาธรณะ

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information form download ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4512118
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
263
1305
18253
4481614
49192
110933
4512118

Your IP: 3.236.46.172
2023-09-22 04:37

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0076

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0075

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0019

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0024

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0025

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0006

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0016

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0013

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0039

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0060

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0070

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน)ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมของเราให้นักเรียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ทำวัตรเช้า ชมวีดิทัศประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร,การปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังบรรยายจุดประสงค์การทำสมาธิ อิริยาบถ4 ,บริกรรม ประโยชน์ของสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ สมาธิกับการเรียน , สันทนาการนิทานธรรมะเรื่องนกกระจาบ เรื่องรอยตะปู เรื่องชีวิตนกอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดลักขี 5 จบ สวดมนต์ทำวัตรเย็น มีการตอบคำถามเพื่อรับรางวัล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

wed1