รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150   
Create by : http://msglive.org Version 3.4 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.