ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

91 โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

กระทรวงศึกษาธิการ

31 โรงเรียน

อำเภอบ่อพลอย

รายละเอียด

18 โรงเรียน

อำเภอหนองปรือ

รายละเอียด

42 โรงเรียน

อำเภอเลาขวัญ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย